top of page

Tjänster

Vad vi gör bäst

Air Conditioner
Air Vent Cleaning
Solnedgång i en stad

Förbättrad luftkvalitet inomhus

Rengöring och injustering

Rena kanaler och rätt inställda flöden är en förutsättning för ett väl fungerande inomhusklimat. Vi rengör ventilationssystem i alla typer av bostäder, småhus och flerbostadshus, till stora kommersiella anläggningar och byggnader.

Felsökning och serviceuppdrag

Alltid förberedd

Vi utför alltifrån mindre serviceuppdrag inom ventilation till större felsökningar, utredningar och kartläggningar av alla typer av kanalsystem - ventilation, rökkanaler, imkanaler, kolgrillar m.m.

Entreprenader

Ombyggnader, installation, relining

Vi åtar oss entreprenaduppdrag inom ombyggnader och anpassningar av kanalsystem. Vi har en mycket bred kunskap rörande äldre system för ventilation och rökgaser och hittar lösningar på funktionsproblem.

Tjänster: Tjänster
bottom of page